دومین کنفرانس حسابداری و مدیریت، شهریور ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس حسابداری و مدیریت

Second Conference on Accounting and Management

پوستر دومین کنفرانس حسابداری و مدیریت

دومین کنفرانس حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس حسابداری و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس حسابداری و مدیریت