سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پایداری کسب و کار، اسفند ماه ۱۴۰۱

سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پایداری کسب و کار

3st International and 3nd National Conference of Business Sustainability

پوستر سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پایداری کسب و کار

سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پایداری کسب و کار در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز، در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پایداری کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پایداری کسب و کار