اولین همایش ملی پایداری کسب و کار، دی ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی پایداری کسب و کار

پوستر اولین همایش ملی پایداری کسب و کار

اولین همایش ملی پایداری کسب و کار در تاریخ ۷ دی ۱۳۹۵ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشگاه شهيد چمران اهواز در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی پایداری کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پایداری کسب و کار