دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پایداری کسب و کار، تیر ماه ۱۴۰۰

دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پایداری کسب و کار

1st International and 2nd National Conference of Business Sustainability

پوستر دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پایداری کسب و کار

دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پایداری کسب و کار در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز، در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پایداری کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پایداری کسب و کار