پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران، اسفند ماه ۱۴۰۱

پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران

The 5th National Conference on New Technologies in Architectural, Civil and Urban Engineering of Iran

پوستر پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران

پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی خاوران،مرکز بین المللی همایش و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران