چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران وشهرسازی ایران، شهریور ماه ۱۴۰۰

چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران وشهرسازی ایران

The 4th National Conference on New Technologies in Architectural, Civil and Urban Engineering of Iran

پوستر چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران وشهرسازی ایران

چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران وشهرسازی ایران در تاریخ ۴ شهریور ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی توس،انجمن توسعه علوم و فناوریهای نوین ایران مرکز بین المللی همایش و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران وشهرسازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران وشهرسازی ایران