سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران، تیر ماه 98

سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران

Third National Conference on Sustainable Development Strategies in Iranian Architecture and Urban Science

پوستر سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران

سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۸ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

1. آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در حوزه مهندسی معماری و شهرسازی . 
2. اهتمام ویژه اندیشمندان به ضرورت فرهنگ توسعه پایدار و توسعه آموزش و پژوهش حوزه مهندسی معماری و شهرسازی  . 
3. راه اندازی دبیرخانه دائمی کنفرانس و دسترسی آسان علاقمندان و صرفه جویی در هزینه و وقت پژوهشگران. 
4. فراهم سازی بسترمناسب برای انتقال دانش وتجربیات کشورهای مختلف. 
5. جلب توجه صاحبنظران و سیاستگزاران بخشهای مرتبط به اهمیت استفاده از دستاوردهای نوین در بهینه سازی فعالیتها و توجه به مقوله توسعه پایدار. 
6. اشاعه ی فرهنگ توسعه پایدار در حوزه مهندسی معماری و شهرسازی کشور. 
7. دستیابی به راهکارهای مناسب توسعه پایدار در بخش های مختلف مهندسی معماری و شهرسازی . 
 
محورهای همایش:

الف: راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش معماری 
مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی - مهندسی معماری و برنامه ریزی شهری - کاربرد فناوری های نوین در معماری - تاریخ معماری ایران اسلامی - طراحی فضاهای آموزشی - هنرهای ساخت و معماری - انرژی های نو در معماری - معماری و هویت شهری - مدیریت پروژه و ساخت - مطالعات معماری ایران تکنولوژی معماری - معماری داخلی - انرژی معماری - طراحی صنعتی  - معماری منظر

ب: راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش شهرسازی 
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی  - کاربرد فناوریهای نوین در شهرسازی - مهندسی مکانیک و تاسیسات شهری - آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی) - برنامه ریزی و آمایش سرزمین - برنامه ریزی شهری  پایدار - جامعه و فرهنگ شهری - مدیریت شهری نوین طراحی شهری نوین - محیط زیست شهری - حمل و نقل شهری شهرسازی اسلامی - شهرسازی پایدار - امنیت شهری - بافت فرسوده
8. انتقال دقیق مفهوم فرآیند کلیدی توسعه پایدار بصورت عامیانه به مردم از طریق قشر تحصیلکرده. 
9. افزایش آگاهی مردم در زمینه توسعه پایدار و استفاده کمتر از منابع پایه و حفظ وضع موجود.