بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۹

بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

21th National & 9th International Congress on Biology

پوستر بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ توسط دانشگاه سمنان،انجمن زیست شناسی ایرانیونسکو برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران