نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۵

نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

19th National and 7th International Congress on Biology of Iran

پوستر نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۵ توسط دانشگاه تبریز،انجمن زیست شناسی ایراندانشگاه تبريز و انجمن زيست شناسي ايران در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران