بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران، مرداد ماه ۱۳۹۷

بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران

20th National and 8th International Congress on Biology of Iran

پوستر بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران

بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ توسط دانشگاه مراغه،انجمن زیست شناسی ایراندانشگاه مراغه -انجمن زيست شناسي ايران در شهر مراغه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران