یازدهمین همایش ملی بزرگداشت بیهقی، آبان ماه ۱۴۰۰

یازدهمین همایش ملی بزرگداشت بیهقی

Eleventh National Conference in Honor of Beyhaqi

پوستر یازدهمین همایش ملی بزرگداشت بیهقی

یازدهمین همایش ملی بزرگداشت بیهقی در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۰ توسط دانشگاه حکیم سبزواری، در شهر سبزوار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی بزرگداشت بیهقی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین همایش ملی بزرگداشت بیهقی