سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت، مرداد ماه ۱۳۹۸

سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت

3rd Conference on Achievements of Ahwaz Sports and Health Sciences

پوستر سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت

سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۸ توسط دانشگاه گیلان،دانشگاه گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت