دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز، آبان ماه ۱۳۹۷

دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز

Second National Conference on Achievements of Ahwaz Sports and Health Sciences

پوستر دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز

دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز،دانشگاه علوم پزشكي اهواز در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز