ششمین همایش یافته های نوین در علوم کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی، خرداد ماه ۱۴۰۰

ششمین همایش یافته های نوین در علوم کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

Sixth Conference on New Findings in Agricultural Sciences, Environment and Natural Resources

پوستر ششمین همایش یافته های نوین در علوم کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

ششمین همایش یافته های نوین در علوم کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،موسسه همایش گستران سبزواران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش یافته های نوین در علوم کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی مراجعه فرمایید.