بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی، مرداد ماه ۱۳۹۹

بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی

21th annual research congress of iranian medical sciences student

پوستر بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی

بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل،كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بابلوزرات بهداشت، خدمات درمان و آموزش كشور در شهر بابل برگزار گردید.