بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی، مرداد ماه 99

بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی

21th annual research congress of iranian medical sciences student

پوستر بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی

بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل و وزرات بهداشت، خدمات درمان و آموزش کشور در شهر بابل برگزار گردید.


محورهای همایش
سلامت سالمندان
علوم دارویی
پزشکی ایرانی 
پرستاری و مامایی
خون شناسی و سرطان
بیماری های غیرواگیر
علوم اعصاب وبهداشت روان 
فناوری و نو آوری های علوم پزشکی
بیماری های واگیر و اختلال ایمنی 
آسیب شناسی، ژنتیک و سلول های بنیادی