نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور شهریور 97

نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

The 19th Annual Congress of Medical Students of Iran

پوستر نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۷ توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور مراجعه فرمایید.


محورهای کنگره

1 کشف و ارزیابی داروها

2 فناوری و نوآوری‌های علوم پزشکی

3 علوم اعصاب و بهداشت روان

4 خون‌شناسی و سرطان

5 بیماری‌های واگیر و اختلالات ایمنی

6 بیماری‌های غیرواگیر

7 آسیب شناسی، ژنتیک و سلول های بنیادی

                محور ویژه

* کارآفرینی در علوم پزشکی مقالات پذیرش شده در نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور