نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، شهریور ماه ۱۳۹۷

نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

The 19th Annual Congress of Medical Students of Iran

پوستر نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان،كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي همدان در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور