بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، شهریور ماه ۱۳۹۸

بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

20th annual research congress of iranian medical sciences student

پوستر بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور