کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)

National Conference on Engineering Sciences, New Ideas (8)

پوستر کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)

کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸) در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط ،موسسه آموزش عالي آيندگان تنكابن در شهر تنکابن برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)