سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، اسفند ماه ۱۳۹۶

سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

International Conference on the New Horizons in the Agricultural Sciences, Natural Resources and Environment

پوستر سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،انجمن افق نوين علم و فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مراجعه فرمایید.