دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، آذر ماه ۱۳۹۶

دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

International Conference on the New Horizons in the Agricultural Sciences, Natural Resources and Environment

پوستر دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۶ توسط ،انجمن افق نوين علم و فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست