ششمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۹

ششمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار

6th International Conference on Agricultural and Environmental with a Sustainable Development Approach

پوستر ششمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار

ششمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار