پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار، شهریور ماه 98

پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار

The 4th International Conference on Agriculture & Environment with Sustainable development approac

پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۸ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

 

1) مهندسی کشاورزی و توسعه پایدار
1-1) آبخیزداری و مدیریت منابع خاک و توسعه پایدار 

2-1) مدیریت و اقتصاد کشاورزی و توسعه پایدار

3-1) ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه پایدار

4-1) بیوتکنولوژی کشاورزی و توسعه پایدار

5-1) مکانیزاسیون کشاورزی و توسعه پایدار

6-1) علوم باغبانی و توسعه پایدار

7-1) علوم شیلات و توسعه پایدار

8-1) صنایع غذایی و توسعه پایدار

9-1) منابع طبیعی و توسعه پایدار

10-1) علوم زراعت و توسعه پایدار
11-1) گیاهان دارویی، طب سنتی و توسعه پایدار
12-1) سایر موضوعات مرتبط با مهندسی کشاورزی و توسعه پایدار
 

2) مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
1-2) مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

2-2) آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 

3-2) حقوق محیط زیست و توسعه پایدار 

4-2) مدیریت پسماند و توسعه پایدار

5-2) آمایش سرزمین و توسعه پایدار 

6-2) مدیریت انرژی و توسعه پایدار

7-2) کنوانسیون ها و توسعه پایدار 

8-2) تنوع زیستی و توسعه پایدار 

9-2) اکوتوریسم و توسعه پایدار 

10-2) HSE و توسعه پایدار

11-2) سایر موضوعات مرتبط با مهندسی محیط زیست و توسعه پایدارمقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار