چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار، خرداد ماه 97

چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار

The 4th International Conference on Agriculture & Environment with Sustainable development approac

پوستر چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار

چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار مراجعه فرمایید.


توسعه پایدار به معنی تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی برای حداکثرسازی رفاه انسان فعلی، بدون آسیب به توانایی های نسل های آتی برای برآوردن نیازهایشان می باشد.
در پایداری، سه جنبه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی با هم به طور کامل در تعامل هستند و اغلب محققان در این سه جنبه اصلی پایداری را بررسی می کنند:

  • توسعه پایدار باید رشد اجتماعی را که در آن نیازهای همه افراد برآورده شده، فراهم آورد.
  • حفاظت موثری از محیط زیست به عمل آورده و در مصرف منابع طبیعی با دقت عمل کنند.
  • این توسعه باید رشد پایدار اقتصادی و رونق اقتصادی را به همراه داشته باشد.


با توجه به اینکه چشم انداز بیست ساله کشور، دستیابی به توسعه پایدار می باشد، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در راستای اهداف اصلی خود که همان «ارتقا سطح فرهنگ عمومی جامعه به منظور دستیابی به توسعه پایدار» می باشد، با همکاری دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی کشور اقدام به برگزاری «چهارمین همایش بین المللی توسعه پایدار»  نموده است.

 

محورهای همایش:

1) مهندسی کشاورزی و توسعه پایدار
1-1) آبخیزداری و مدیریت منابع خاک و توسعه پایدار 

2-1) مدیریت و اقتصاد کشاورزی و توسعه پایدار

3-1) ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه پایدار

4-1) بیوتکنولوژی کشاورزی و توسعه پایدار

5-1) مکانیزاسیون کشاورزی و توسعه پایدار

6-1) علوم باغبانی و توسعه پایدار

7-1) علوم شیلات و توسعه پایدار

8-1) صنایع غذایی و توسعه پایدار

9-1) منابع طبیعی و توسعه پایدار

10-1) علوم زراعت و توسعه پایدار
11-1) گیاهان دارویی، طب سنتی و توسعه پایدار
12-1) سایر موضوعات مرتبط با مهندسی کشاورزی و توسعه پایدار
 

2) مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
1-2) مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

2-2) آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 

3-2) حقوق محیط زیست و توسعه پایدار 

4-2) مدیریت پسماند و توسعه پایدار

5-2) آمایش سرزمین و توسعه پایدار 

6-2) مدیریت انرژی و توسعه پایدار

7-2) کنوانسیون ها و توسعه پایدار 

8-2) تنوع زیستی و توسعه پایدار 

9-2) اکوتوریسم و توسعه پایدار 

10-2) HSE و توسعه پایدار

11-2) سایر موضوعات مرتبط با مهندسی محیط زیست و توسعه پایدارمقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار