هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، اسفند ماه ۱۳۹۶

هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

7th National Conference on New Ideas in Agriculture

پوستر هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی