پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، بهمن ماه ۱۳۸۹

پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

05th National Conference on New Ideas in Agriculture

پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی