دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی

Second International Conference and Third National Conference on Agriculture, Environment and Food Security

پوستر دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی

دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه جیرفت، در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی