اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی، اسفند ماه ۱۳۹۵

اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی

First International Conference and the National Conference on Agriculture, the Environment and food Security

پوستر اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی

اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه جیرفت،دانشگاه جيرفت در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی