سومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی، آبان ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی

3th International Conference on Accounting, Economics and Financial Management

پوستر سومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی

سومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۵ توسط ،انتشارات بين المللي SCIJOUR و انجمن پويش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی