دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی، خرداد ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی

2th International Conference on Accounting, Economics and Financial Management

پوستر دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی

دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،شركت دانش محور ارتاخه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی