کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی، آبان ماه ۱۳۹۳

کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی

The Eccounting, Economics and Financial Management Conference

پوستر کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی

کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۳ توسط ،شركت دانش محور ارتاخه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی