دومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی، دی ماه ۱۴۰۲

دومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی

The second international conference of biology and laboratory sciences

پوستر دومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی

دومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی