دومین کنفرانس تخصصی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست پایدار، تیر ماه 97

دومین کنفرانس تخصصی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست پایدار

The Second Specialized Conference on Sustainable Environmental Management and Planning

پوستر دومین کنفرانس تخصصی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست پایدار

دومین کنفرانس تخصصی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست پایدار در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۷ توسط موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس تخصصی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست پایدار مراجعه فرمایید.


 

محورهای کنفرانس:

توسعه پایدار،ارزیابی و مدیریت محیط زیست ،برنامه ریزی محیط زیست،آلودگی ها و تغیرات آب و هوایی،بهداشت ایمنی و محیط زیست،hse،سیاست های محیط زیست،مهندسی محیط زیست و...