دومین کنفرانس تخصصی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست پایدار، تیر ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس تخصصی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست پایدار

The Second Specialized Conference on Sustainable Environmental Management and Planning

پوستر دومین کنفرانس تخصصی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست پایدار

دومین کنفرانس تخصصی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست پایدار در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۷ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس تخصصی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست پایدار مراجعه فرمایید.