دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در آب، فاضلاب و مهندسی رودخانه، مهر ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در آب، فاضلاب و مهندسی رودخانه

The second international research conference on water, sewage and river engineering

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در آب، فاضلاب و مهندسی رودخانه

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در آب، فاضلاب و مهندسی رودخانه در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ توسط ،انجمن سامانه های اطلاعات مکانی ایران پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در آب، فاضلاب و مهندسی رودخانه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در آب، فاضلاب و مهندسی رودخانه