اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در آب، فاضلاب و مهندسی رودخانه، دی ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در آب، فاضلاب و مهندسی رودخانه

The first international research conference in water, sewage and river engineering

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در آب، فاضلاب و مهندسی رودخانه

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در آب، فاضلاب و مهندسی رودخانه در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۱ توسط ،انجمن سامانه های اطلاعات مکانی ایران پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در آب، فاضلاب و مهندسی رودخانه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در آب، فاضلاب و مهندسی رودخانه