دوازدهمین کنگره سکته مغزی ایران، اسفند ماه 98

دوازدهمین کنگره سکته مغزی ایران

12th iranian stroke congress

پوستر دوازدهمین کنگره سکته مغزی ایران

دوازدهمین کنگره سکته مغزی ایران در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن سکته مغزی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


۱. Management of Acute ischemic stroke
۲. Secondary prevention of ischemic stroke
۳. Management of vascular malformations of Brain and spinal cord
۴. Management of intracerebral hemorrhage
۵. Stroke rehabilitation
۶. Nursing of stroke patients
۷. Cognitive deficits in stroke patients
۸. Vascular cognitive impairment
۹. Neurointervention
۱۰. Neurosonology
۱۱. Cardiac assessment of stroke patients
۱۲. Neurosurgical treatment of stroke patients