دوازدهمین کنگره سکته مغزی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۸

دوازدهمین کنگره سکته مغزی ایران

12th iranian stroke congress

پوستر دوازدهمین کنگره سکته مغزی ایران

دوازدهمین کنگره سکته مغزی ایران در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی سکته مغزی و بیماریهای عروق مغز و نخاع ایرانانجمن سكته مغزي ايران در شهر تهران برگزار گردید.