اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم، اسفند ماه ۱۳۸۵

اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم

The first workshop of Self Consolidating concrete

اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۵ توسط ،دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم