چهارمین همایش سالیانه نورواندوسکوپی، دی ماه ۱۳۹۵

چهارمین همایش سالیانه نورواندوسکوپی

4th Annual Congress & Workshop on Neuroendoscopy

پوستر چهارمین همایش سالیانه نورواندوسکوپی

چهارمین همایش سالیانه نورواندوسکوپی در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۹۵ توسط ،انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایرانانجمن جراحان مغز و اعصاب ايران، گروه جراحي مغز و اعصاب بيمارستان لقمان، گروه جراحي مغز و اعصاب بيمارستان ميلاد در شهر تهران برگزار گردید.