دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید، اسفند ماه ۱۳۹۱

دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید

Second National Conference on Wind and Solar Energy

پوستر دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید

دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۱ توسط ،شركت هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید