نخستین همایش علمی تخصصی باد و خورشید، اسفند ماه ۱۳۹۰

نخستین همایش علمی تخصصی باد و خورشید

The first specialized scientific conference on wind and sun

پوستر نخستین همایش علمی تخصصی باد و خورشید

نخستین همایش علمی تخصصی باد و خورشید در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۰ توسط ،هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش علمی تخصصی باد و خورشید مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش علمی تخصصی باد و خورشید