هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان، آذر ماه ۱۳۹۸

هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان

the 8th international conference on women

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان

هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس،مركز تحقيقات سياست گذاري سلامتدانشگاه علوم پزشكي شيراز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان