هفتمین سمینار بین المللی سلامت زنان، آبان ماه ۱۳۹۷

هفتمین سمینار بین المللی سلامت زنان

The 7th International Conference on Women

پوستر هفتمین سمینار بین المللی سلامت زنان

هفتمین سمینار بین المللی سلامت زنان در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس،مركز تحقيقات سياستگذاري سلامتدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین سمینار بین المللی سلامت زنان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین سمینار بین المللی سلامت زنان