دومین همایش ملی تالاب های ایران

دومین همایش ملی تالاب های ایران

2nd National Wetland Conference

دومین همایش ملی تالاب های ایران در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ تا ۱۲ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوار در شهر اهواز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تالاب های ایران