دومین همایش ملی تالاب های ایران، اسفند ماه ۱۳۸۹

دومین همایش ملی تالاب های ایران

2nd National Wetland Conference

دومین همایش ملی تالاب های ایران در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهوار در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی تالاب های ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تالاب های ایران