اولین همایش ملی تالاب های ایران، اسفند ماه ۱۳۸۷

اولین همایش ملی تالاب های ایران

1st National Wetland Conference

اولین همایش ملی تالاب های ایران در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۷ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهوار در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی تالاب های ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تالاب های ایران