همایش ملی علوم فن آوری های پیشرفته در انرژی، آب و محیط زیست، اسفند ماه ۱۳۹۹

همایش ملی علوم فن آوری های پیشرفته در انرژی، آب و محیط زیست

National Conference on Advanced Technologies in Energy, Water and Environment

پوستر همایش ملی علوم فن آوری های پیشرفته در انرژی، آب و محیط زیست

همایش ملی علوم فن آوری های پیشرفته در انرژی، آب و محیط زیست در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،انجمن محیط زیست ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.