همایش ملی علوم و فن آوری های نوین در آب،انرژی و محیط زیست، اسفند ماه ۱۳۹۸

همایش ملی علوم و فن آوری های نوین در آب،انرژی و محیط زیست

National conference on advanced sciences and technologies in water, energy and environment

پوستر همایش ملی علوم و فن آوری های نوین در آب،انرژی و محیط زیست

همایش ملی علوم و فن آوری های نوین در آب،انرژی و محیط زیست در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه صنعتی شریف،انجمن محیط زیست ایراندانشگاه صنعتي شريف- انجمن متخصصان محيط زيست ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی علوم و فن آوری های نوین در آب،انرژی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی علوم و فن آوری های نوین در آب،انرژی و محیط زیست