دومین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران - توسعه ایران در تراز جهانی، تیر ماه ۱۴۰۱

دومین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران - توسعه ایران در تراز جهانی

2nd International Congress On The Perspective of World

پوستر دومین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران - توسعه ایران در تراز جهانی

دومین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران - توسعه ایران در تراز جهانی در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۱ توسط سازمان مدیریت صنعتی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران - توسعه ایران در تراز جهانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران - توسعه ایران در تراز جهانی