اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران

اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران

پوستر اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران

اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ توسط موسسه چشم انداز مدیریت تراز جهانی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قرچک برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور های کنگره ، در حوزه های بخش تولید و بخش خدمات به شرح ذیل برگزار میگردد:

محورهای بخش خدمات شامل:

دولت و اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی و مدیریت کلاس جهانی

رهبری سازمان در کلاس جهانی

مدیریت شهری و روستائی در کلاس جهانی

منابع انسانی در کلاس جهانی

گردشگری و صنایع دستی در کلاس جهانی

بهداشت و سلامت در کلاس جهانی

بانک و مالی در کلاس جهانی

دانش و پژوهش در کلاس جهانی

مشتری مداری در کلاس جهانی

محورهای بخش تولید شامل:

ناب – چابک و کلاس جهانی

تولید و عملیات در کلاس جهانی

مدیریت پروژه در کلاس جهانی

بهره وری و کیفیت در کلاس جهانی

زنجیره تامین در کلاس جهانی

تحقیق و توسعه در کلاس جهانی

ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) در کلاس جهانی

شاخص ها و معیارهای ارزیابی در کلاس جهانی

مدیریت کسب و کار و اشتغال در کلاس جهانیمقالات پذیرش شده در اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران