اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران

اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران

پوستر اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران

اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط موسسه چشم انداز مدیریت تراز جهانی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محور های کنگره ، در حوزه های بخش تولید و بخش خدمات به شرح ذیل برگزار میگردد:

محورهای بخش خدمات شامل:

دولت و اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی و مدیریت کلاس جهانی

رهبری سازمان در کلاس جهانی

مدیریت شهری و روستائی در کلاس جهانی

منابع انسانی در کلاس جهانی

گردشگری و صنایع دستی در کلاس جهانی

بهداشت و سلامت در کلاس جهانی

بانک و مالی در کلاس جهانی

دانش و پژوهش در کلاس جهانی

مشتری مداری در کلاس جهانی

محورهای بخش تولید شامل:

ناب – چابک و کلاس جهانی

تولید و عملیات در کلاس جهانی

مدیریت پروژه در کلاس جهانی

بهره وری و کیفیت در کلاس جهانی

زنجیره تامین در کلاس جهانی

تحقیق و توسعه در کلاس جهانی

ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) در کلاس جهانی

شاخص ها و معیارهای ارزیابی در کلاس جهانی

مدیریت کسب و کار و اشتغال در کلاس جهانی