دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر، اسفند ماه ۱۳۹۶

دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر

پوستر دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر

دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،دانشگاه ناپل ايتاليا - دانشگاه EMU قبرس- مركز مطالعات ژيو برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر