کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان، اسفند ماه ۱۳۹۵

کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان

پوستر کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان

کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،مجمع مهندسان جوان و موسسه پژوهش كنسرسيوم ژئو با همكاري مركز پژوهشي و دانشگاهي Knowledge Village در شهر اهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان